TEL:02-330-9681-3,02-330-8379-81 FAX:02-330-8380,02-330-9519
charnchai.net@gmail.com

สายไฟ-VCT-GRD

(สายไฟฟ้าใช้งานทั่วไป สายไฟฟ้าใช้เดินร้อยท่อ สายไฟฟ้าใช้ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟฟ้าใช้ร้อยท่อฝังดิน สายไฟฟ้าใช้ฝังดินโดยตรง สายไฟฟ้าใช้วางบนรางเคเบิล)

สายไฟฟ้า รหัสชนิด VCT เป็นสายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวนและเปลือก อุณหภูมิตัวนำ70C กำหนดรหัสเป็น VCT ชนิดสายกลม ชนิดแกนเดี่ยว 2/3/4แกน (VCT 2 , VCT 3 , VCT 4 Core) และหลายแกน มีสายดินด้วย แรงดันใช้งาน 450/750 V ทั้งนี้

สายVCT มีคุณสมบัติพิเศษ คือ ตัวนำจะประกอบด้วยทองแดงฝอยเส้นเล็กๆ ทำให้มีข้อดีคืออ่อนตัว และสามารถทนต่อสภาพการสั่นสะเทือนได้ดี เหมาะที่จะใช้เป็นสายเดินเข้าเครื่องจักร ที่มีการสั่นสะเทือนขณะใช้งาน สายไฟฟ้าVCT สามารถใช้งานได้ทั่วไปเหมือนกับสายไฟฟ้าNYY

แสดง 1–24 จาก 26 รายการ