สายไฟ VAF-สายไฟฟ้า vaf

สายไฟฟ้า VAF (เรียกกันว่าสายขาว สายไฟฟ้าเดินผนังบ้าน)

สายไฟฟ้าในระบบแรงต่ำ (Low Voltage)

สายไฟฟ้าแรงต่ำ มีทั้งชนิดที่ตัวนำเป็นทองแดง และ ตัวนำที่เป็นอลูมีเนียม Copper Wire and Aluminum Wire ปัจจุบันการไฟฟ้านครหลงกำหนดให้สายไฟฟ้าแรงต่ำภายในอาคาร ในส่วนที่เป็นของผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องเป็นตัวนำทองแดงเท่านั้น

สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอนุญาตให้สายไฟฟ้าจากเสาไฟฟ้าไปที่ชายคาบ้านกรณีที่สายอากาศเป็นสายอลูมีเนียม

ไฟฟ้าทองแดงมีหลายชนิดด้วยกัน ซึ่งแต่ละชนิดอาจจะแตกต่างกันที่ชนิดของฉนวนแรงดันในการใช้งาน และโครงสร้างของฉนวนเอง ซึ่งต้องเลือกให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน สายทองแดงที่นิยมใช้กันมาก แบ่งตามมาตรฐานการ

1. ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ มอก.11-2553

2. สายไฟฟ้าที่ผลิตตามมาตรฐานอื่นๆ

เมื่อกล่าวถึง สายไฟฟ้าที่ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก.11-2553

สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน พีวีซี ต้องผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.11-2553 เพราะเป็นมาตรฐานบังคับ เปลี่ยนแปลงจากมาตรฐานเดิมคือ มอก.11-2531 เป็นอย่างมาก มาตรฐานใหม่นั้นๆสายไฟฟ้าหลายชนิดด้วยกัน กำหนดขนาดของสายไฟฟ้า โดยเรียกตามรหัสชนิด สายไฟฟ้าที่เป็นที่นิยมใช้ในการเดินสายไฟ และ นิยมใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ามีดังต่อไปนี้

สายไฟฟ้า VAF (VAF Cable Wire) สายไฟฟ้าที่หุ้มด้วยฉนวนและหุ้มทับด้วยเปลือก อุณหภูมิของตัวนำ 70C กำหนดรหัสชนิดเป็น VAF ชนิดสายแบน สายVAF มีทั้งแบบ 2แกน และ 2แกนมีสายดิน VAF-Ground สายไฟฟ้า VAF มีขนาดตั้งแต่ 1.0sq.mm – 16sq.mm และ สายดินมีขนาดเท่ากับสายเส้นไฟฟ แรงดันใช้งาน 300/500V จึงสามารถใช้กับระบบไฟฟ้า 3เฟส 4สาย ในแรงดัน 230/400ได้ สายไฟฟ้าVAF ภายนอกเป็นเปลือกฉนวนPVCสีขาว Sheath ไว้ป้องกันความชื้น และช่วยป้องกันความเสียหายทางกลกับฉนวนภายใน ซึ่งหุ้มตัวนำทองแดงอีกชั้นหนึ่ง ตัวนำทองแดงอาจจะเป็นตัวนำเดี่ยวหรือตีเกลียวก็ได้ สายไฟชนิดนี้จึงมีทั้ง2แกน และ3แกนนั่นหมายถึงสายไฟฟ้าVAF-Groundมีสายดินเข้ามารวมอยู่ด้วย

แสดง 1–10 จาก 16 รายการ