สายไฟVAF-GRD (สายกราวนด์)

สาย VAF-GRD (สายกราวนด์)
การใช้งาน
ใช้งานในการเดินสายไฟฟ้าภายในบริเวณบ้านทั่วไป ห้ามร้อยท่อฝังดิน หรือห้ามใช้เดินฝังดินโดยตรง
ผลิตภัณฑ์ VAF-GRD

300V 70 C Flat twin copper conductor with ground , PVC insulated and sheathed wire and cable TIS 11-2531

สายแกนคู่มีสายดินหุ้มด้วยฉนวนและเปลือกนอก พี.วี.ซี. แรงดัน 300 โวลท์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส มอก. 11-2531

แสดง 1–10 จาก 15 รายการ