สายไฟVFF

สายไฟVFF สายไฟอ่อนสีเทา เป็นสายไฟฟ้าแรงดันต่ำถายในอาคาร
ผลิตภัณฑ์ VSF

300V 70C Round type flexible copper conductor, insulated wire and cable
สายอ่อนชนิดกลมหุ้มด้วยฉนวน พี.วี.ซี. แรงดัน 300 โวลท์ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

แสดง 12 รายการ